AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέσεις Εργασίας

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία και Λεμεσός

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επιθυμεί να προσλάβει για μερική ή πλήρη απασχόληση

α) Υπάλληλο για το κατάστημα πώλησης ειδών καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων της Οργάνωσης στη Λευκωσία. Στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, στοιχειώδεις γνώσεις λογιστικής και οικονομικών πράξεων, βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και βασικές γνώσεις σε τεχνικές εργασίες σχετικές με την προετοιμασία κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων.

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν την τήρηση βιβλίων, την πώληση ειδών για τυφλούς και ειδών καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων, τη διαχείριση του καταστήματος και εποπτεία παραγωγής ειδών καλαθοπλεκτικής και χειροτεχνημάτων.

β) Κοινωνικούς συνοδούς για άτομα με οπτική αναπηρία στη Λευκωσία και στη Λεμεσό

Στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται ανάμεσα σ’ άλλα και τα ακόλουθα:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
  • Άδεια οδήγησης.
  • Ευαισθητοποιημένη προσέγγιση προς τα άτομα με οπτική αναπηρία.
  • Ικανότητες επικοινωνίας, συνηγορίας, στήριξης, παρακίνησης, έμπνευσης και ενδυνάμωσης ατόμων με οπτική αναπηρία.

Η Κοινωνική Συνοδός θα μεταφέρει/συνοδεύει με ασφάλεια άτομα με οπτική αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες, συνεργατικά ιδρύματα και τραπεζικούς οργανισμούς, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις, ιδρύματα, κέντρα κατάρτισης και άλλους χώρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση των δικαιωμάτων και την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου. Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός.

Στα άτομα με αναπηρία που έχουν τα πιο πάνω προσόντα και δεξιότητες παρέχεται προτεραιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ιδιόχειρες αιτήσεις, επισυνάπτοντας οποιαδήποτε πιστοποιητικά, που φανερώνουν τα προσόντα τους, μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Μαϊου, 2023 στη διεύθυνση:

Γενικό Γραμματέα ΠΟΤ

Τ.Θ. 23511

1684 Λευκωσία.

E-mail: pot@logos.cy.net με τίτλο: “anergosjobs.com”

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραδώσουν την αίτησή τους προσωπικά στα γραφεία της ΠΟΤ, που βρίσκονται στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία (1ος Όροφος).