AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Συσκευασίας

R. A. VOUYIOUKLAKIS LTD: Ζητείται Υπεύθυνος Συσκευασίας – Λάρνακα

Η θέση αφορά την κάλυψη θέσης στην επαρχία Λάρνακας.

Είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος συσκευασίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δημόσια Υγιεινή, Τεχνολογία Τροφίμων ή Μηχανολογία

Απαραίτητες δεξιότητες:

 • Καλές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση Μονάδας Παραγωγής/Συσκευασίας τροφίμων
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Ικανότητα διεύθυνσης ομάδας προσωπικού

Ευθύνες:

Η εργασία αναλυτικά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Εποπτεύει τους χειριστές τροφίμων και διασφαλίζει ότι όλες οι διεργασίες προς τους πελάτες έχουν υλοποιηθεί τηρώντας την υψηλή ποιότητα των προϊόντων.
 2. Συμπληρώνει τα έντυπα τεκμηρίωσης των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων.
 3. Συντονίζει τις εργασίες του τμήματος και συμμετέχει στην διεκπεραίωση τους.
 4. Συντονίζει τον προγραμματισμό του προσωπικού συσκευασίας
 5. Ελέγχει τα αποθέματα και διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των υλικών.
 6. Συνεργάζεται αρμονικά με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος.

 Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: renos.a.vouyiouklakis@outlook.com με τίτλο: “anergosjobs.com”