AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ανάπτυξη τμήματος Marketing & Sales

Ανάπτυξη τμήματος Marketing & Sales – Λευκωσία

Μεγάλη εταιρεία με ηγετική θέση στο χώρο του Marketing/Πωλήσεων/Προώθησης επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της 2 άτομα στο τμήμα  Marketing & Sales.

Ιδανικός Υποψήφιος  θεωρείται ο υποψήφιος με τα παρακάτω προσόντα:

·       Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος

·       Επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των Πωλήσεων

·       Ευχέρεια λόγου και ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης

·       Ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματευτική ευελιξία

Αρμοδιότητες Υποψηφίου:

·       Συνεχής προώθηση & υποστήριξη πωλήσεων

·       Αναζήτηση δυνητικών πελατών με σκοπό τη διεύρυνση του πελατολογίου

·       Παρακολούθηση των συνθηκών και τάσεων της αγοράς και του ανταγωνισμού

·       Αναλυτική σκέψη, ανάληψη πρωτοβουλιών, εστίαση στο αποτέλεσμα

Εφόσον επιλεγείτε για την κάλυψη της θέσης του Στελέχους Marketing, σας προσφέρονται τα ακόλουθα:

·       Διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της σε τομείς εξειδίκευσης

·       Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης

·       Εξαιρετικό αξιοκρατικό περιβάλλον, όπου εκτιμώνται και ανταμείβονται όλα τα αξιόλογα στελέχη

·       Καθημερινή εποπτεία και υποστήριξη

Αν διαθέτεις όλα τα παραπάνω, τότε περιμένουμε το βιογραφικό σου προς αξιολόγηση στο marketingcommunicationscy@gmail.com  για να σε γνωρίσουμε και από κοντά.

(AD-PP-140)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA