AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας

Δήμος Λεμεσού: 20 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Ο Δήμος Λεμεσού δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη τουλάχιστον είκοσι (20) έκτακτων εργατών/τριών. Εάν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτήσουν, πιθανόν ο αριθμός να αυξηθεί. Η διάρκεια της απασχόλησης δεν θα υπερβαίνει τους ένδεκα (11) μήνες.

Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Η μισθοδοσία και οι όροι εργοδότησης τους είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της παγκύπριας συλλογικής σύμβασης  που ισχύει.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 05 Μάϊου 2023 και ώρα 2:00 μ.μ. στην υπηρεσία προσωπικού του Δήμου (στον 2ο όροφο του Οικονομικού Τμήματος), Αρχ. Κυπριανού 23.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων από την  Υπηρεσία Προσωπικού του Δήμου.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA