AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Επιστάτης/ Επιστάτρια

I.D Construction Ltd: Ζητείται Επιστάτης/ Επιστάτρια – Λεμεσός

Είμαστε μια πολλά υποσχόμενη κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό και αναζητούμε επιστάτης/τρια.

Το άτομο που θα κατέχει αυτό τον ρόλο θα έχει γενική ευθύνη του συντονισμού των δραστηριοτήτων του εργοταξίου υπό την καθοδήγηση του Πολιτικού Μηχανικού του έργου. Προηγούμενη εμπειρία σε  μεγάλα οικοδομικά έργα είναι απαραίτητη τουλάχιστον 10 ετών.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

 • Συντονίζει την ομαλή πρόοδο των έργων σύμφωνα με το πρόγραμμα
 • Έχει την ευθύνη συλλογής και αποθήκευσης υλικών για τη διαχείριση αποβλήτων
 • Συμπληρώνει καθημερινά τις κάρτες εργασίας υπαλλήλων του εργοταξίου
 • Ικανότητα να μελετά και να κατανοεί αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια
 • Αναγνώριση των δομικών υλικών και κατανόηση των ιδιοτήτων τους
 • Εποπτεία και οργάνωση εργασιών προς εκτέλεση
 • Να οργανώνει και να εκτελεί εργασίες και οδηγίες από Πολιτικούς Μηχανικούς και Αρχιτέκτονες
 • Διαχείριση και διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας και ποιότητας των εργασιών και εργαζομένων
 • Προγραμματισμός, παραλαβή και έλεγχος παραγγελιών υλικών
 • Λεπτομερή ετοιμασία ημερολογίου του έργου και υποβολή του στον διευθυντή
 • Συντονισμό και καθοδήγηση υπεργολάβων
 • Να γνωρίζει να τοποθετεί υψόμετρα με χρήση level
 • Να εντοπίζει και να επιλύει προβλήματα σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους
 • Γενικά οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν

Προσόντα / Απαιτούμενη εμπειρία

 • Απόφοιτοι Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής ή άλλων συναφών σχολών
 • Απαραίτητη προηγούμενη πείρα σε παρόμοια θέση σε οικοδομική εταιρεία
 • Ελάχιστη εμπειρία 10 ετών σε κατασκευές / οικοδομές ως επιστάτης/τρια
 • Να έχει διοικητικές ικανότητες και να διαχειρίζεται υπεύθυνα και αποδοτικά το προσωπικό ευθύνης του
 • Να γνωρίζει τους κώδικες καλής πρακτικής εκτέλεσης όλων των κατασκευαστικών εργασιών και να διατηρεί καλές σχέσεις με πελάτες και συνεργάτες
 • Δυναμικός και εργατικός χαρακτήρας
 • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη εχεμύθεια.

Στους επιτυχόντες θα προσφερθεί ένα καλό πακέτο αποδοχών και ωφελημάτων.

Μπορείτε να αποστείλετε το Βιογραφικό σας στο email:   ilias.dem@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA