AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σούζη Τρως Ψησταριά: Ζητείται Προσωπικό

Σούζη Τρως Ψησταριά: Ζητείται Προσωπικό – Λεμεσός

Ζητείται Λειτουργός Εξυπηρέτησης Πελατών για πλήρη απασχόληση.
Προσόντα:
• Προηγουμένη πείρα στον τομέα της εστίασης (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής)
• Απολυτήρια Λυκείου ή/και Ξενοδοχειακής Σχολής.
• Λευκό ποινικό μητρώο.
• Άδεια Οδήγησης.
• Γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας.
Προσφέρονται:
Ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων.