AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Ι. Κιτρομηλίδη Λτδ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η εταιρεία Αλλαντικά Ι. Κιτρομηλίδη λτδ ενδιαφέρεται να προσλάβει γραμματέα για το λογιστήριο πλήρους απασχόλησης.

Καθήκοντα:

  • Εκτύπωση τιμολογίων και παραγγελιών.
  • Απάντηση τηλεφώνων.
  • Διάφορες δουλειές του γραφείου.

Προσόντα:

  • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Δυναμικό και υπεύθυνο άτομο.

Γνώση λογισμικού συστήματος sap business one θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: allkitromelide@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”