AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου

CCS Stylianides Group: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός Εργοταξίου – Λεμεσός

H εταιρεία “CCS Stylianides Group” ζητά να προσλάβει:
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ
Απαιτούμενα Προσόντα
• Κάτοχος Παν. Διπλώματος στην Πολιτική Μηχανική.
• Εγγεγραμμένος/η στο ΕΤΕΚ.
• Άριστη γνώση Word/Excel
• Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων AutoCAD.
• Προηγούμενη πείρα άνω των 3 ετών, απαραίτητη.
• Άτομο οργανωτικό και υπεύθυνο με ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση.
Καθήκοντα
• Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίων και προσωπικού.
• Συντονισμός και επίβλεψη υπεργολάβων.
• Παραγγελία υλικών.
• Επιτόπου καταγραφή και επιμέτρηση εργασιών.
Παρακαλώ οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email cs@stylianidesgroup.com με τίτλο: “anergosjobs.com” ή να αποταθούν στο τηλέφωνο 25325130.