AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο

Ζητείται γραμματέας σε δικηγορικό γραφείο – Λεμεσός

Ζητείται γραμματέας για πλήρη απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο στη Λεμεσό.
Πενθήμερη εργασία.
Καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και Η/Υ απαραίτητα.
Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Μισθός ανάλογος προσόντων.
Αποτείνεστε στο τηλέφωνο : 25337780
ή για αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@legal-cy.com με τίτλο: “anergosjobs.com”