AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

2 Θέσεις – Άμεσο Ξεκίνημα – Δεν απαιτείται Προυπηρεσία

2 Θέσεις – Άμεσο Ξεκίνημα – Δεν απαιτείται Προυπηρεσία – Πάφος

Η MOMENTUM MARKETING LTD, μια αναπτυσσόμενη εταιρία  που δραστηριοποιείται στον χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης και των πωλήσεων με σκοπός την επίτευξη των στόχων των πελατών που εκπροσωπούμε , αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους , το πελατολόγιο και την κερδοφορία τους. Για λογαριασμό μας, αναζητούμε: Direct Sales Agents στην περιοχή Πάφου για τη διαχείριση και ανάπτυξη του πελατολογίου της εταιρίας .

Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Εξυπηρέτηση υφιστάμενων πελατών της εταιρίας και ανάπτυξη νέου πελατολογίου

  • Μεριμνά για τη διατήρηση της πιστότητας των πελατών

  • Συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής πωλήσεων

Επιθυμητά προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ελληνικής γλώσσας

  • Ευχέρεια στην επικοινωνία

  • Υπευθυνότητα ( ανάληψη πρωτοβουλιών )

  • Ευγένεια

Η εταιρία προσφέρει:                                        

  • Πλήρη εκπαίδευση

  • Επαγγελματικά ταξίδια

  • Μισθός 1200 + σύστημα επιβράβευσης (Bonus )

* ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

hr.paphos@outlook.com

*Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού

(AD-MOM-2)