AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Σύμβουλος καταναλωτών και επιχειρήσεων

Ζητείται Σύμβουλος καταναλωτών και επιχειρήσεων – Λευκωσία

Ο όμιλος  μας ανακοινώνει το άνοιγμα 3 θέσεων στην θέση συμβούλων καταναλωτών και επιχειρήσεων λόγω της συνεχούς ανάπτυξης μας. Ο όμιλος μας εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλών σε θέματα Marketing,έρευνα αγοράς και στην προώθηση πωλήσεων για λογαριασμό του μεγάλου πελατολογίου που εκπροσωπούμε.

Αρμοδιότητες

•            Παροχή λύσεων για επίλυση προβλημάτων

•            Δυνατότητα να αναλύει, να προτείνει και να χτίζει στρατηγικές Marketing

•            Τποστήριξη πελατών

•            Ανάπτυξη πελατολογίου

Προφίλ Υποψηφίου

•            Ακέραιος χαρακτήρας

•            Έμφαση στην λεπτομέρεια

•            Δεν χρειάζεται κάποια προϋπηρεσία αφού αναλαμβάνουμε εμείς πλήρως την εκπαίδευση του

•            Δημιουργική και οργανωτική προσωπικότητα

Παροχές

•            Εκπαιδευτικά ταξίδια

•            Βonus Παραγωγικότητας

•            Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον

•            Προοπτικές ανέλιξης και συνεχή εκπαίδευση

Αν λοιπόν τηρείται τα κριτήρια μας και θέλετε να πάτε ένα βήμα παραπέρα στον επαγγελματικό σας ορίζονται στείλετε μας τώρα το βιογραφικό σας σημείωμα και ετοιμαστείτε για μια γοργή ανέλιξη στο τομέα του Marketing&Πωλήσεων.

Εmail: info.organizationcy@gmail.com

(AD-PP-139)