AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Πρόσληψη 30 Λειτουργών Εργασίας ορισμένου χρόνου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Πρόσληψη 30 Λειτουργών Εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν.70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριάντα (30) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Λειτουργού Εργασίας (Κλ. Α8-10-11) στο Τμήμα Εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου τακτής προθεσμίας της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027. Ειδικότερα, η ανάγκη πρόσληψης περιλαμβάνεται στο Έργο «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), 2021 – 2027».

Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 5/5/2023, ώρα 14.30.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA