AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος

Ζητείται Υπεύθυνος – Πάφος

Βιομηχανική επιχείρηση στην Πάφο, ζητά άτομα για πρόσληψη στη θέση του/της Υπευθύνου/ης για εξαήμερη εργασία.

Κύρια καθήκοντα

Επίβλεψη των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, οργάνωση και επίβλεψη των εργασιών και των εργοδοτουμένων, καθώς και της ποιότητας των υπηρεσιών, επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες, εφαρμογή όλων των διαδικασιών ποιότητας, ασφάλειας και ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες

  • Πτυχίο/ δίπλωμα ή ισότιμο προσόν θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Προηγούμενη πείρα σε αντίστοιχη θέση.
  • Δίπλωμα οδήγησης.
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας καθώς και διαχείρισης αποθεμάτων και παραγγελιών
  • Καλή γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Για υποβολή αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο recruitmentpaphos@gmail.com με τη σημείωση «ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ – anergosjobs.com».

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA