AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας σε ιατρείο

Ιατρείο Δρ. Παπακώστα Πάρι: Ζητείται Γραμματέας σε ιατρείο – Λευκωσία

Ζητείται προσωπικό για γραμματειακή υποστήριξη ιατρείου σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης για άμεση έναρξη.

Απαιτούμενα προσόντα:

– Ευχάριστη παρουσία και ευγενική προσωπικότητα,
– Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
– Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
– Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο email: paris.papakostas@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”