AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Αποθήκης

Maouris Oikoset: Ζητείται Υπεύθυνος Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία Maouris Oikoset, με έδρα την Κύπρο, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, ειδών υγιεινής, κουζίνων και τεχνικών λύσεων, ζητά Logistics Manager– Υπεύθυνο Αποθήκης” για το τμήμα Logistics.

Ψάχνουμε για ένα/μία υποψήφια με εμπειρία στις διαδικασίες Logistics Administration με σκοπό τη διεύθυνση και βελτιστοποίηση του κύκλου εργασίας.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και επίβλεψη του κύκλου εργασίας. Ο συγκεκριμένος κύκλος περιλαμβάνει (Παραλαβές/Παραγγελιές/Ελέγχους Αποθέματος/ Φορτώσεις – Παραδόσεις/Οργάνωση & Επίβλεψη Προσωπικού).
 • Διαχείριση και Έλεγχος του Stock
 • Καθοδήγηση και έλεγχος των ομάδων Προετοιμασίας Παραγγελιών, Παραλαβών, Φορτώσεων, Μεταφορών, Παραγωγής
 • Οργάνωση των ομάδων παραγωγής ως προς το ημερήσιο πρόγραμμα, την ανάλωση αποθέματος καθώς και τη λογιστική διαχείριση
 • Στοχοπροσήλωση στις εσωτερικές διαδικασίες (ικανοποίηση αιτημάτων των τμημάτων πωλήσεων, αγορών, λογιστηρίου)
 • Αναφορά στη Διεύθυνση σχετικά με την παραγωγικότητα των τμημάτων παραγωγής καθώς και την πρόοδο συγκεκριμένων εργασιών
 • Οργάνωση του τμήματος και βελτιστοποίηση εσωτερικών διαδικασιών
 • Ικανοποίηση αιτημάτων πελατών, συνεργατών

Προσόντα – Δεξιότητες

 • Απαραίτητη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση προγραμμάτων ERP και Office
 • Οργανωτικές και διευθυντικές ικανότητες
 • Μεθοδικότητα και προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα και στους εσωτερικούς στόχους που έχουν τεθεί

Απολαβές και Ωφελήματα

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 13ο μισθό & ταμείο προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργασίας.

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο info@maourisoikoset.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA