AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

2 νέες μόνιμες θέσης – Επιθεωρητών διεκπεραίωσης και ανάπτυξης παραγωγής – (Yψηλό – πακέτο αμοιβών)

2 νέες μόνιμες θέσης – Επιθεωρητών διεκπεραίωσης και ανάπτυξης παραγωγής – (Yψηλό – πακέτο αμοιβών) – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι 20  Απριλίου 2023, η συνεντεύξεις θα γίνονται σε 2 κύκλους αξιολόγησης των υποψηφίων.

Θα αξιολογούνται με προτεραιότητα άτομα χωρίς επαγγελματικές υποχρεώσεις για άμεση στελέχωση των θέσεων.

Στον οργανισμό μας παρέχετε εξειδικευμένη εκπαίδευση από εμπειρογνώμονες στο είδος τους.

Ο Οργανισμός μας είναι σε θέση να οργανώσει εκπαιδεύσεις και στο εξωτερικό αλλά και σε γραφεία στην Κύπρο.

Προϋπηρεσία στο είδος δεν είναι απαραίτητη.

Θα αξιολογούνται θετικά :

I. Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου

II. Άτομα με άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)

III. Λευκό ποινικό Μητρώο

IV. Θέληση για μάθηση και εργασία

V. Θέληση για ανάπτυξη πόρων σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε ομαδικό

VI. Διοικητικές ικανότητες και ικανότητες καθοδήγησης ενός τμήματος

  •  Ο Οργανισμός μας ακολουθεί ένα σταθερό σύστημα πληρωμών το οποίο προγραμματίζεται σταθερά κάθε μήνα, χωρίς καθυστερήσεις.
  • Παρέχονται υψηλές αμοιβές
  • Σύγχρονο αλλά και νεανικό περιβάλλον.

 Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους στο: interviewscy@gmail.com

Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας η οποία θα κριθεί από  Τις επαγγελματικές υποχρεώσεις των υποψηφίων

(AD-PP-138)