AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

UCLan Cyprus: Θέσεις Εργασίας

UCLan Cyprus: Θέσεις Εργασίας – Λάρνακα

1.  Senior Admissions & Recruitment Administrator

Closing Date: April 23, 2023 12:00 pm

2.  Receptionist

Closing Date: April 27, 2023 12:00 pm