AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Πάφου: 2 Θέσεις εργασίας

Δήμος Πάφου: 2 Θέσεις εργασίας – Πάφος

1.  Βοηθός Λειτουργός Πληροφορικής (κλ. Α5(ii)– Α7 – Α8(i))

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Βοηθού Λειτουργού Πληροφορικής (κλ. Α5(ii)– Α7 – Α8(i)).

Η προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου ημερ. 15.2.2023, η οποία προβλέπει ότι η διαδικασία πλήρωσης της θέσης θα ολοκληρωθεί μόνο στην περίπτωση που εξασφαλιστεί η νενομισμένη έγκριση για την εξαίρεση της θέσης από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο του Δήμου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν, μαζί με το Σχέδιο Υπηρεσίας και το Πλαίσιο Πλήρωσης των θέσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pafos.org.cy) ή από το Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου (Δημοτικό Μέγαρο, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρα 14.00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

2.  Λειτουργός Τεχνικών Υπηρεσιών (κλ. Α9 – Α11 – Α12).

Ο Δήμος Πάφου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας μόνιμης θέσης Λειτουργού Τεχνικών Υπηρεσιών (κλ. Α9 – Α11 – Α12).
Η προκήρυξη της πλήρωσης της θέσης γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου ημερ. 23.2.2023, η οποία προβλέπει ότι η διαδικασία πλήρωσης της θέσης θα ολοκληρωθεί μόνο στην περίπτωση που εξασφαλιστεί η νενομισμένη έγκριση για την εξαίρεση της θέσης από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού.

Οι αιτήσεις πρέπει να παραδοθούν στο Γραφείο Δημοτικού Γραμματέα του Δήμου έναντι απόδειξης παραλαβής ή να παραληφθούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Πάφου, Τ.Θ. 60032 – 8100 Πάφος, όχι αργότερα από την Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 και ώρα 14.00.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA