AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Vert Et Blanc Constructions (Overseas) Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Κατασκευαστική/Εργοληπτική εταιρεία Α’ Τάξης οικοδομικών και τεχνικών έργων με έδρα τη Λεμεσό, επιθυμεί να εργοδοτήσει Πολιτικό Μηχανικό

Προσόντα:

 • Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
 • Εγγεγραμμένος στο ΕΤΕΚ
 • Εμπειρία πέραν των 2 χρόνων
 • Καλή Γνώση Η/Υ (office excel & word) και Autocad & Ms program
 • Οργανωτικές Ικανότητες
 • Καλή Γνώση ελληνικών και αγγλικών (προφορικά και γραπτά)
 • Εξαιρετικές απαραίτητες δεξιότητες επικοινωνίας, οργάνωσης
 • Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Καθήκοντα

 • Ετοιμασία επιμετρήσεων για παραγγελία υλικών και ετοιμασία διατακτικών υπεργολάβων
 • Ετοιμασία μηνιαίων αναφορών για την εξέλιξη των Έργου και τελικών λογαριασμών.
 • Υπεύθυνος για διασφάλιση του συντονισμού και της επικοινωνίας μεταξύ όλων των τμημάτων της ομάδας λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, των υπεργολάβων και μηχανικών.
 • Οργάνωση, παρακολούθηση και έλεγχος κατασκευαστικών έργων.
 • Ετοιμασία Δελτίου Ποσοτήτων
 • Έλεγχος και εκτίμηση κόστους αλλαγών και τροποποιήσεων.
 • Παρακολούθηση κόστους του έργου σε σχέση με την προβλεπόμενη δαπάνη και ετοιμασία σχετικών εκθέσεων προς τη Διοίκηση.
 • Επιμέτρηση και Κοστολόγηση Κατασκευαστικών Εργασιών.
 • Καλή γνώση των Συμβολαίων Συνδέσμου Εργολάβων Οικοδομών

Απολαβές

Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vertetblanc.com.cy αναφέροντας τον τίτλο «Πολίτικος Μηχανικός – anergosjobs.com».

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA