AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

KIRBY Cyprus: Θέσεις εργασίας

KIRBY CYPRUS: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία, Λεμεσός και Λάρνακα

Αναζητούμε 5 Ανθρώπους στον τομέα των πωλήσεων,  με ή χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις λόγο του συνεχώς αναπτυσσόμενου δικτύου των πωλήσεων μας.

Με 50 χρόνια παρουσίας στην Κύπρο , η Εταιρεία μας αναπτύσσεται συνεχώς και προσφέρει ευκαιρίες
καριέρας στο Τμήμα Πωλήσεων για άτομα τα οποία είναι Άμεσα Διαθέσιμα για πλήρη
και μόνιμη απασχόληση.

Καθήκοντα / Περιγραφή Θέσης

–   Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας σε πελάτες

– Οργάνωση συναντήσεων με υποψήφιους πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου 

–  Υπευθυνότητα για την ορθή τήρηση των προτύπων και των διαδικασιών της Εταιρείας

–  Στοχοθέτηση σε συνεχόμενη βάση με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων

–  Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται επι καθημερινής βάσεως από την Εταιρεία.

Πιστεύουμε σε εσένα και στις δυνατότητες σου, γ’ αυτό και προσφέρουμε τις εξής παροχές :

·        Βασικός μισθός

·       Μηνιαίο Βonus

·       Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας στο οποίο ο κάθε ένας από εμάς είναι σημαντικός.

·       Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη.

·       Ξεκάθαρες προοπτικές εξέλιξης και ανέλιξης.

·       Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ταξίδια.

Επιθυμητό Προφίλ

–  Άμεση διαθεσιμότητα εργασίας

– Απολυτήριο Λυκείου (σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο )

–  Άνεση επικοινωνίας στην Ελληνική Γλώσσα

–  Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας, διαφήμισης και πωλήσεων

– Ενθουσιασμός και πρωτοβουλία 

Κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τους
υποψηφίους που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι αιτήσεις για την θέση γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν υποβολής βιογραφικού στο email  :

DPSirbyCyprus.eu