AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης

Ε. Neophytou Trding Ltd: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία Ε. NEOPHYTOU TRADING που ασχολείται με την εισαγωγή, επεξεργασία πώληση και διανομή ξηρών καρπών και ξηρών φρούτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό και κατέχει ηγετική θέση στην κυπριακή αγορά με συνολικό μερίδιο 66% , αναζητεί μόνιμη θέση Λειτουργού Αποθήκης.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 • Σωστή διαδικασία ετικετών στα προϊόντα και τοποθέτηση στα ψυγεία
 • Μεταφορά πρώτων υλών από τα ψυγεία στην παραγωγή
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων στα ψυγεία
 • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης των χώρων εργασίας της αποθήκης
 • Δημιουργία εικόνας επαγγελματισμού ,αποτελεσματικότητας και ευγένειας
 • Τήρηση των διαδικασιών της εταιρείας ( ωράριο – στολή )
 • Ότι άλλο ζητηθεί από τον προϊστάμενο του σχετικό με την φύση της εργασίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απόφοιτος μέσης εκπαίδευσης
 • Άδεια Reach truck – Forklift θα θεωρηθεί επιπρόσθετων προσόν
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ανάληψη πρωτοβουλίας και υπευθυνότητας
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Προηγούμενη εμπειρία σε αποθήκη θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών με ευκαιρίες ανέλιξης .

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα(σημειώνοντας τη θέση για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον) στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση, όπως πιο κάτω, το αργότερο μέχρι 03.05.2023.

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

E. Neophytou Trading Co Ltd

Τρικώμου 5, Βιομ. Περιοχή Ιδαλίου, Τ.Κ. 2540, Λευκωσία

Τηλ.: 22433685 Email: hr@serano.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

Website: www.serano.com.cy

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E.NEOPHYTOU TRADING CO LTD ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ.