AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ταμίας – Εκδότης/τρια Τιμολογίων

Χρ. Καποδίστριας και Υιοί Λτδ: Ζητείται Ταμίας – Εκδότης/τρια Τιμολογίων – Λευκωσία

Η εταιρεία Χρ. Καποδίστριας και Υιοί Λτδ η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων ζητά να προσλάβει Ταμία – Εκδότη/τρια Τιμολογίων με βάση τη Λευκωσία.

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση συναλλαγών.
 • Είσπραξη πληρωμών.
 • Έκδοση αποδείξεων και επιστροφή χρημάτων.
 • Ευγένεια προς τους πελάτες και άμεση εξυπηρέτηση.
 • Συγκέντρωση και επίδειξη μεγάλης προσοχής στο χειρισμό ταμείου.
 • Τυχόν άλλες εργασίες οι οποίες θα ανατεθούν από τον Διευθυντή Καταστήματος.

Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Πτυχίο από αναγνωρισμένη Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη πείρα στο χειρισμό ταμείου θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
 • Αξιόλογες δεξιότητες επικοινωνίας και διαχείρισης χρόνου.
 • Προσανατολισμός στην ικανοποίηση πελατών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στο HR@chrkapodistrias.com με τίτλο: “anergosjobs.com” ή επικοινωνούν τηλεφωνικώς στο 22620010.