AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Ergopro Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Πάφος

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός στην Επαρχία Πάφου.

Προσόντα:

  • Πτυχίο Πολιτικού μηχανικού
  • Άριστη γνώση Η/Υ

Καθήκοντα:

  • Ετοιμασία προσφορών
  • Aλληλογραφία με πελάτες και Αρχιτεκτονικά γραφεία
  • Επιμετρήσεις κλπ

Απολαβές:

  • Μισθός αναλόγως προσόντων και πείρας.

Αποστολή Βιογραφικού: ergopro@cytanet.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”