AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΜΟΥΑΙΜΗΣ & ΜΟΥΑΙΜΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Ο δικηγορικός Οίκος ΜΟΥΑΙΜΗΣ & ΜΟΥΑΙΜΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει για τα Γραφεία του στη Λεμεσό Γραμματέα για μερική/πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών
  • Άριστη γνώση Αγγλικής και Ελληνικής δακτυλογραφίας
  • Άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Outlook etc)

Βασικά Καθήκοντα:

  • Διαχείριση emails
  • Υπαγόρευση και δακτυλογράφηση κειμένων στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα
  • Αρχειοθέτηση εγγράφων

ΜισθόςΑνάλογα με τα προσόντα και την προηγούμενη πείρα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  a.mouaimi@mouaimis.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” και να απευθύνονται στην κα. Αντριανή Μουαΐμη.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25362233

Οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA