AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου

Kostas A. Zaharia Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λάρνακα

Καθήκοντα & Ευθύνες
 • Παροχή λογιστικής υποστήριξης στο τμήμα Λογιστηρίου, μέσα από τη διαχείριση λογιστικών καταστάσεων, καταγραφή των συναλλαγών στα λογιστικά βιβλία και ετοιμασία διαφόρων καταστάσεων για παρακολούθηση των πράξεων και οικονομικών της εταιρείας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση και άλλα Προσόντα

 • Κάτοχος διπλώματος LCCI Intermediate ή Higher
 • 2 χρόνια πείρας σε λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
 • Γνώση λογιστικών λογισμικών (SAP θεωρείται επιπρόσθετο προσόν)

Απαραίτητες δεξιότητες

 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Ανεπτυγμένο αίσθημα δικαιοσύνης και πλήρης εχεμύθειας
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών
 • Ενσυναίσθηση

Απολαβές

 • Αναλόγως προσόντων

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού για την θέση του βοηθού λογιστηρίου μπορείτε να επικοινωνείτε με την Μαρία Στυλιανού στα πιο κάτω:

Τηλέφωνο: 24322960 (εσ. Αριθμός 23)

Email: careers@kaz.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA