AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Plus TV: Θέση Εργασίας

Plus TV: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Τεχνικός Ροής

Η εταιρεία PROTEAS PRODUCTION & MEDIA LTD  ζητά να προσλάβει άτομο για θέση Τεχνικού ροής στο κανάλι PLUS TV.

Προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ομαδικότητα – Συνεργασία
  • Υπευθυνότητα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης.
  • FULL TIME εργοδότηση Δευτέρα – Παρασκευή.

Απολαβές

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων 30/3/2023

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στο : info@proteasmedia.com με τίτλο: “anergos jobs.com”