AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής: Ζητείται Νηπιαγωγός

Κοινοτικό Συμβούλιο Μοσφιλωτής: Ζητείται Νηπιαγωγός – Λάρνακα

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Μοσφιλωτής ζητά νηπιαγωγό για αντικατάσταση Νηπιαγωγού στο Κοινοτικό τμήμα σύντομης διάρκειας (Απρίλιος-Ιούλιος 2023).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 99328694 και να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο: tamiassindesmos@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”
Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νηπιαγωγού αναγνωρισμένου τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού ιδρύματος.