AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Διευθυντής Αποθήκης

Ζητείται Διευθυντής Αποθήκης – Λεμεσός

Από εμπορική εταιρεία τροφίμων στη Λεμεσό ζητείται Διευθυντής Αποθήκης πλήρους απασχόλησης κάτοικος Λεμεσού.

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση για περίοδο μεγαλύτερη από δύο χρόνια,

  • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας & πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο,

  • Πολύ καλή γνώση και χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

  • Υπευθυνότητα, Ακεραιότητα χαρακτήρα, Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση και διεύθυνση/διαχείριση προσωπικού.

Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν: εμπειρία λειτουργίας εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης αποθεμάτων (WMS) και εμπειρία σε αποθήκες 3PL.

Το πακέτο απολαβών περιλαμβάνει μισθό, συνταξιοδοτικό σχέδιο (Ταμείο Προνοίας) και σχέδιο προσωπικής ασφάλειας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: administration@gmbiosun.com.

Τηλ επικοινωνίας 25822288 καθημερινά από Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 17:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA