AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης

Pantelis Soteriou Food Suppliers Ltd: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης – Λεμεσός

Η Εταιρεία Pantelis Soteriou μέλος του ομίλου G.D.L. Trading Ltd, με έδρα την Λεμεσό, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της εισαγωγής και διανομής κατεψυγμένων προϊόντων ζητά να προσλάβει άμεσα Βοηθό Αποθήκης.

Ωράριο : 10:00-18:00

Καθήκοντα:

  • Φόρτωση και εκφόρτωση
  • Στοιβάγμα μέσα στις αποθήκες/ψυγεία

Προσόντα:

  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Γνώση Ελληνικής  γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@psffoods.com με τίτλο: “Βοηθός Αποθήκης – anergosjobs.com” 

*Παρακαλώ όπως αναφέρεται στο βιογραφικό σας για ποιά θέση και πόλη ενδιαφέρεστε!

Όλες οι αιτήσεις τυγχάνουν διακριτικής επεξεργασίας διασφαλίζοντας την πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τον ΓΚΠΔ