AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Αιμολήπτης/ Αιμολήπτρια

ΧΗΜΕΙΟ MEDICHEM LABS: Ζητείται Αιμολήπτης/ Αιμολήπτρια – Λεμεσός

Το ΧΗΜΕΙΟ MEDICHEM LABS αναζητεί άτομο για τη θέση του/της Αιμολήπτη/Αιμολήπτριας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  1. Εξυπηρέτηση ασθενών

  2. Διεκπεραίωση παραπεμπτικών μέσω της πλατφόρμας του ΓΕΣΥ και από ιδιώτες γιατρούς

  3. Αιμοληψία και διαχείρηση άλλων βιολογικών δειγμάτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας ή σε όποιοδήποτε άλλο συναφή κλάδο

  • Απαραίτητη εμπειρία στην αιμοληψία

  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

  • Καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή

  • Δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Γνώση Πρώτων Βοηθειών

  • Γνώση αιμοληψίας σε μικρά παιδιά/βρέφη

Βιογραφικά μπορούν να σταλούν στο medichemlabscy@gmail.com