AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Σχολικός Συνεργάτης (επιτήρηση παιδιών)

Σύνδεσμος Γονέων Α’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Μακεδονίτισσας: Ζητείται Σχολικός Συνεργάτης – Λευκωσία

Προκήρυξη κενής θέσης σχολικού συνεργάτη απογευματινής απασχόλησης παιδιών (επιτήρηση) / Σύνδεσμος Γονέων Α’ Δημόσιου Νηπιαγωγείου Μακεδονίτισσας

Ο Σύνδεσμος Γονέων του Α’ Δημοσίου Νηπιαγωγείου Μακεδονίτισσας προκηρύσσει θέση για άμεση εργοδότηση σχολικού συνεργάτη για την απογευματινή επιτήρηση και δημιουργική απασχόληση παιδιών νηπιαγωγείου και προδημοτικής για την τρέχουσα σχολική περίοδο 2022-23, με δυνατότητα ανανέωσης για την επόμενη σχολική περίοδο. Το ακριβές ωράριο θα καθοριστεί σε συνεννόηση με το ενδιαφερόμενο άτομο.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Νηπιαγωγού ή Πτυχίο Παιδαγωγικών

Μισθός αναλόγως προσόντων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email sindesmos.nip.mak1@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA