AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Τεχνικός

St Raphael Resort & Marina: Ζητείται Τεχνικός – Λεμεσός

Το ξενοδοχείο St Raphael Resort & Marina αναζητά το επόμενο μέλος της ομάδας για το τμήμα τεχνικού.

Ως τεχνικός τα κύρια καθήκοντα θα είναι:

 • Οι εργασίες τεχνικών θεμάτων σε δωμάτια, κοινόχρηστους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
 • Οι εργασίες που αφορούν την συντήρηση των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
 • Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης
 • H αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που προκύπτουν.
 • H λεπτομερή τήρηση του πλάνου συντήρησης
 • Η αξιολόγηση της κατάστασης των εγκαταστάσεων και αναφορά σε προϊσταμένους για τυχόν ενέργειες που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν.
 • Η παρακολούθηση αποθεμάτων και ανταλλακτικών που αφορούν το τεχνικό τμήμα.
 • Οι προτάσεις βελτίωσης με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του εξοπλισμού/μηχανημάτων
 • Η συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, όπως προμηθευτές, τεχνικούς. Κατασκευαστικές εταιρείες, αντιπροσώπους μηχανημάτων
 • Η τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Επαγγελματικά προσόντα και χαρακτηριστικά υποψηφίου:

 • Απόφοιτος τεχνικής σχολής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Βασικές γνώσεις ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών.
 • Ομαδικό πνεύμα.
 • Τυπικότητα και έφεση στην λεπτομέρεια.

Πακέτο απολαβών:

 • Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων
 • Παροχή σίτισης από το ξενοδοχείο
 • 13ος μισθός

Για αποστολή βιογραφικού παρακαλώ όπως το προωθήσετε στο careers@straphael.com  με τίτλο: “anergosjobs.com” ή μπορείτε να καλέσετε στο 99679726

We care for our people, and we want them to Radiate Kindness

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA