AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας

The heart medical Center: Ζητείται Ιδιαιτέρα Γραμματέας – Λευκωσία

Ιατρείο  ενδιαφέρεται να προσλάβει ιδιαίτερα γραμματέα για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία στο τομέα
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος
 • κοινωνική ασφάλιση
 • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: georgia.achi1923@icloud.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA