AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητική Λειτουργός

MNPCQS L.L.C.: Ζητείται Διοικητική Λειτουργός – Λεμεσός

Η MNPCQS L.L.C., προσφέρει υπηρεσίες Επιμετρητή Ποσοτήτων και Διαχείρισης Κόστους Κατασκευών. Θεωρείται από τα μεγαλύτερα γραφεία στον τομέα του με διάφορα μεγάλα έργα στην Κύπρο και εξωτερικό. Η φιλοσοφία μας είναι να παρέχουμε μια σειρά από επαγγελματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τη διασφάλιση της επίτευξης των Οικονομικών και Συμβατικών στόχων των πελατών τηρώντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε πελάτη.

Στην MNPCQS L.L.C. υπάρχει κενή θέση Διοικητικής Λειτουργού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Παρέχει πλήρη διοικητική υποστήριξη στην όσο αφορά τις λειτουργίες της εταιρίας, επεξεργάζεται και παρουσιάζει για χρήση στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή των διάφορων μελετών. Αναλαμβάνει υποστηρικτικές εργασίες που αφορούν το γραφείο κα συμμετέχει ενεργά στην διαχείριση των έργων.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ/ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ:

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής ανώτερης εκπαίδευσης (δίπλωμα στις Γραμματειακές σπουδές, δίπλωμα λογιστικής ή άλλο ακαδημαϊκό προσόν αποτελεί πλεονέκτημα)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, ευχάριστος χαρακτήρας
 • Άριστη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πιστοποίησης ECDL)
 • 5+ χρόνια εμπειρίας σε θέση με παρόμοια καθήκοντα
 • Γνώση των υπηρεσιών της επιμέτρησης ποσοτήτων ή πολιτικής μηχανικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 • Είναι υπεύθυνη για τον χειρισμό όλων των εισερχόμενων τηλεφωνημάτων της εταιρίας
 • Είναι υπεύθυνη για την διατήρηση, αρχειοθέτηση και οργάνωση των εγγράφων της εταιρίας
 • Διατήρηση αρχείο για το προσωπικό της εταιρίας (άδεια, εκπαίδευση, επαγγελματικά πιστοποιητικά, συμβόλαια εργασίας, κλπ.)
 • Επικοινωνεί με εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες, κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Εκτελεί και αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα όπως αυτά ορίζονται από την Διεύθυνση

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

 • Ικανότητα συνεργασίας εντός ομάδας εσωτερικά στο γραφείο (υφιστάμενους, προϊστάμενους, συνεργάτες)
 • Διαθέτει ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, αναλυτική σκέψη, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.
 • Έχει ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, προσεκτικής ακρόασης, ορθής διαχείρισης του χρόνου της.
 • Είναι δραστήριος και δυναμικός χαρακτήρας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της εταιρίας.
 • Έχει την ικανότητα να καθορίζει τις προτεραιότητες στην εργασία
 • Διαθέτει άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας τόσο προφορικά όσο και γραπτά
 • Είναι ενεργός και δυναμικός χαρακτήρας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα υψηλά αιτήματα της εταιρίας
 • Διαθέτει ευχάριστη προσωπικότητα και επαγγελματική εμφάνιση

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ :

Email: info@anaglyfo.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Την διαχείριση των αιτήσεων αναλαμβάνει ο Συμβουλευτικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Anaglyfo Consulting.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA