AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια

Lavender Ltd: Ζητείται Λογιστής/ Λογίστρια – Λάρνακα

Προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Λογιστικής
 • Τoυλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε λογιστικό γραφείο
 • Γνώση διαχείρισης ΦΠΑ και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
 • Γνώση χρήσης λογιστικού προγράμματος Sofia
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Καθήκοντα

 • Ετοιμασία και υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Τήρηση τραπεζικών λογαριασμών και μηνιαία συμφιλίωση με τις καταστάσεις τραπεζών
 • Ετοιμασία τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων
 • Γενικά Λογιστικά καθήκοντα
 • Δημιουργία τιμολογίων
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση των εγγράφων και των αρχείων
 • Λογιστικές εγγραφές και συμφιλιώσεις πελατών και πιστωτών
 • Ετοιμασία Payroll

Μέρες εργασίας

 • Δευτέρα 08:30 – 17:30, Τρίτη 08:30 – 17:30, Τετάρτη 08:30 – 15:00, Πέμπτη 08:30 – 17:30, Παρασκευή 08:30 – 17:30
 • Υπάρχει ένα Σάββατο το μήνα 09:00 – 14:00

Απολαβές και ωφελήματα:

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και της επαγγελματικής πείρας.

Αιτήσεις:

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.doros2023@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com” ή στο τηλέφωνο 99446650.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA