AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος επικοινωνίας και πωλήσεων – δεν απαιτείται η προϋπηρεσία

Ζητείται Υπεύθυνος επικοινωνίας και πωλήσεων – δεν απαιτείται η προϋπηρεσία – Λάρνακα

Από εταιρεία προώθησης υπηρεσιών  η οποία βρίσκεται στην Λάρνακα,  όπου εκπροσωπεί έναν

από τους  πιο αναγνωρισμένους οργανισμούς  παγκυπρίως, ψάχνει για λογαριασμό της  δύο

νεαρούς υποψήφιους για την θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας και πωλήσεων.

Καθήκοντα:

 • Ανάπτυξη του πελατολογίου και των πωλήσεων της εταιρείας. Πραγματοποίηση νέων πωλήσεων
 • Εξυπηρέτηση πελατών με επαγγελματισμό
 • Πληροφορεί τους πελάτες για τις τιμές, τις υπηρεσίες και τις προσφορές
 • Εκτέλεση του προγράμματος επισκέψεων σε υφιστάμενους και υποψήφιους νέους  πελάτες

Προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας και πώλησης
 • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής  και καλή γνώση της Αγγλικής  γλώσσας

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικές αμοιβές συν bonus επίτευξης στόχων
 • Σταθερή και μόνιμη εργασία (5νθήμερη – πλήρης απασχόληση)
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση
 • Συνεχείς εκπαίδευση και προοπτικές ανέλιξης
 • Επαγγελματικά ταξίδια

Γίνονται δεκτές αιτήσεις  από έμπειρα και άπειρα άτομα, δεν είναι απαραίτητη η προηγούμενη προϋπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: career.salesbusiness@gmail.com

(AD-FLSM-9)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA