AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Kirby: Θέσεις εργασίας

Kirby: Θέσεις εργασίας – Λευκωσία, Λεμεσός και Λάρνακα

Εταιρεία μας αναζητά δυναμικά άτομα για την θέση του «Σύμβουλου Πωλήσεων» για τις επαρχίες Λευκωσίας , Λάρνακας και Λεμεσού.

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση νέου και υφιστάμενου πελατολογίου

 • Ανάπτυξη υφιστάμενου πελατολογίου διαμέσου της προώθησης των προϊόντων της εταιρείας σε πελάτες

 • Συνεχής ενημέρωση των πελατών για νέες προσφορές

 • Παρουσίαση νέων προϊόντων σε υποψήφιους πελάτες

 • Επίτευξη προκαθορισμένων στόχων πωλήσεων

 • Συνεχής ανατροφοδότηση στην εταιρεία για την συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών

 • Τακτική αναφορά δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων πωλήσεων στην διεύθυνση

Τι προσόντα και ικανότητες αναζητούμε :

 • Σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμητές αλλά όχι απαραίτητες

 • Ισχυρές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Δίπλωμα οδήγησης

 • Άριστη επικοινωνία στην Ελληνική γλώσσα

 • Ανεπτυγμένη ικανότητα δημιουργίας διαπροσωπικών σχέσεων

 • Θετική ενέργεια, ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα

 • Διάθεση για μάθηση , ανάπτυξη και εξέλιξη

Τι προσφέρουμε :

 • Ελκυστικό πακέτο απολαβών το οποίο συνδυάζει βασικό μισθό και προμήθεια

 • Επιπλέον Bonus

 • Χειροπιαστές προοπτικές ανέλιξης βασισμένες σε μετρήσιμα αποτελέσματα

 • Επαγγελματική εκπαίδευση σε καθημερινή βάση με στόχο την ανάπτυξη και την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μας

 • Συμμετοχή σε ταξίδια στο εξωτερικό στο πλαίσιο διεθνών βραβεύσεων

 • Αναγνώριση για την επίτευξη αποτελεσμάτων και πρόγραμμα ανταμοιβών

 • Υποστηρικτική ομάδα πωλήσεων που σας βοηθά να πετύχετε τους στόχους σας (Διεύθυνση Πωλήσεων, Ομαδάρχες, Εκπαιδευτές Πωλήσεων, Τηλεφωνικό Κέντρο)

 • Εξαιρετικά ανεβαστικό, νεανικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που προσφέρει ενέργεια.

Επιπλέον Κίνητρα:

 • 3 Ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό , για 2 άτομα , με όλα τα έξοδα πληρωμένα ως επιβράβευση
  για την επίτευξη στόχων

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς πωλήσεων της εταιρείας όπου οι νικητές κερδίζουν πλούσια δώρα όπως κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, gadgets, διαμονές σε ξενοδοχεία , πακέτα χαλάρωσης σε spa και πολλά άλλα.

Παρακαλώ σημειώστε ότι μόνο τα  υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω θα ενημερωθούν για συνέντευξη.

Αποστολή βιογραφικών στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

DPS@KirbyCyprus.eu