AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση για μερική απασχόληση 8.30 – 12.30 Π.Μ.

Δρ. Χαρίσης Ι. Κωνσταντίνος: Θέση για μερική απασχόληση 8.30 – 12.30 Π.Μ. – Λάρνακα

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει υπάλληλο για μερική απασχόληση 8,30 – 12,30 Π.Μ.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Γνώση MS Office
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
  • Συνεχή εκπαίδευση

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
  • ταμείο προνοίας/κοινωνική ασφάλιση
  • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: charisis.kc@gmail.com με τίτλο: “anergosjobs.com”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99977973

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA