AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Fix2go Ltd: Θέση Εργασίας

Fix2go Ltd: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών

Επιθυμητά προσόντα:

• Πτυχίο Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενόςέτους σε ανάλογη θέση
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και επαφή με τις νέες τεχνολογίες
• Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, πελατοκεντρική αντίληψη
• Ομαδικό και οργανωτικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα, ικανότητα ανάληψης αρμοδιοτήτων
• Επαγγελματισμός, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια, άνεση στην εργασία υπό πίεση
• Άριστη γνώση αγγλικής και ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Προηγούμενη αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό κλάδο θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν

Βασικές αρμοδιότητες:

• Άριστη εξυπηρέτηση πελατών και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
• Ενημέρωση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, διαχείριση ερωτημάτων και επίλυση των προβλημάτων
• Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας μετά από διερεύνηση αναγκών
• Ενημέρωση CRM με στοιχεία επισκευής και επικοινωνίας, βάσει διαδικασιών εταιρικού πρωτοκόλλου
• Υποστήριξη του τεχνικού τμήματος της εταιρείας απαντώντας σε βασικές τεχνικές ερωτήσεις
• Διαχείριση εισερχομένων κλήσεων και προτεραιοποίηση τους
• Οργάνωση ροής εργασιών καταστήματος
• Διασφάλιση ικανοποίησης πελατών από τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών

Η εταιρία προσφέρει:

• Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών, αναλόγως προσόντων
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
• Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση
• Ευκαιρίες εξέλιξης

Πληροφορίες: 77774747