AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Παιδοκόμος (Νηπιαγωγός ή/ και Βρεφοκόμος)

Μαραθόκοσμος: Ζητείται Παιδοκόμος (Νηπιαγωγός ή/ και Βρεφοκόμος) – Λευκωσία

Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικού Σταθμού Μαραθάσας ανακοινώνει την προκήρυξη μιας (1) θέσης παιδοκόμου (Νηπιαγωγού ή/ και Βρεφοκόμου):

Για πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις ευθύνες, τα απαιτούμενα προσόντα, τη διάρκεια απασχόλησης και τις γενικές προϋποθέσεις διορισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του Μαραθόκοσμου στο facebook, https://www.facebook.com/Marathokosmos, μέσα από την οποία μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη Αίτηση Εργοδότησης. Επιπλέον, μπορούν να απευθύνονται στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, στο τηλέφωνο 22953428 από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ των ωρών 8:30-16:30, αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση nurseryschool.sec@gmail.com,

Υποβολή Αιτήσεων:

Όλες οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα θα πρέπει να παραδοθούν στον Περιφερειακό Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμό Μαραθάσας, μεταξύ των ωρών 8:30π.μ – 16:30μ.μ, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 68, 2862 Καλοπαναγιώτης, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου, με επιστολή με ένδειξη: Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακού Βρεφοπαιδοκομικό Σταθμού Μαραθάσας, Λεωφόρος Μάρκου Δράκου 47, 2862 Καλοπαναγιώτης.Εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους και να επισυνάψουν τo βιογραφικό τους, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: nurseryschool.sec@gmail.com, με τίτλο: “anergosjobs.com”  μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:30μ.μ

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη , 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA