AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ι.Δ Λαϊκό Παζαράκι Λτδ: Θέση Εργασίας

Ι.Δ Λαϊκό Παζαράκι Λτδ: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

Βοηθός Παραλήπτης/ Αποθηκάριος

Η υπεραγορά Ι.Δ Λαϊκό Παζαράκι Λτδ στο Ζακάκι-Λεμεσό, ζητά να προσλάβει άτομo στην θέση βοηθού παραλήπτη-αποθηκάριου για full-time. Ωράριο εργασίας κυρίως πρωινό 7:00-15:30, Δευτέρα-Παρασκευή και 2 Σάββατα το μήνα.
Απαιτείται η βασική γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 25660626 ή μέσω email info@idlaikopazaraki.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com”