AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σύνδεσμος Γονέων & Κηδεμόνων Α’ Δημοτικού Σχολείου Τσερίου: Θέσεις Εργασίας

Σύνδεσμος Γονέων & Κηδεμόνων Α’ Δημοτικού Σχολείου Τσερίου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΣΕΡΙΟΥ  ΨΑΧΝΕΙ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ/ΕΣ  ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ <<ΠΟΛΥΧΡΩΜΑ ΑΕΡΟΣΤΑΤΑ>> ΑΠΟ 22/6-8/9