AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις σε πολυεθνική Εταιρεία (Βασικός Μισθός στα €1.100 καθαρά)

Θέσεις σε πολυεθνική Εταιρεία (Βασικός Μισθός στα €1.100 καθαρά) – Λευκωσία

Πολυεθνική Εταιρεία με παρουσία από το 1914 σε περισσότερες από 55 χώρες Παγκοσμίως,  βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά και προσφέρει ευκαιρίες καριέρας στο Τμήμα Πωλήσεων για άτομα τα οποία είναι Άμεσα Διαθέσιμα για πλήρη και μόνιμη απασχόληση.

Καθήκοντα / Περιγραφή Θέσης

 • Παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων της Εταιρείας σε πελάτες

 • Οργάνωση συναντήσεων με υποψήφιους πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη του πελατολογίου

 • Υπευθυνότητα για την ορθή τήρηση των προτύπων και των διαδικασιών της Εταιρείας

 • Στοχοθέτηση σε συνεχόμενη βάση με σκοπό την επίτευξη αποτελεσμάτων

 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται επί καθημερινής βάσεως από την Εταιρεία

Επιθυμητό Προφίλ

 • Άμεση διαθεσιμότητα εργασίας

 • Απολυτήριο Λυκείου (σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν)

 • Άνεση επικοινωνίας στην Ελληνική Γλώσσα

 • Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε τομείς επικοινωνίας, διαφήμισης και πωλήσεων

 • Συμβολή και ενίσχυση του καλού κλίματος και της θετικότητας απέναντι σε συναδέλφους και πελάτες

 • Ενθουσιασμός και πρωτοβουλία

Στους επιτυχόντες υποψήφιους προσφέρεται

 • Βασικός Μισθός στα €1.100 καθαρά 

 • Ανταγωνιστικές επιπλέον απολαβές ως μπόνους που καταβάλλονται άμεσα ανάλογα με την επίτευξη
  των στόχων και τον αποτελεσμάτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

 •  Συμμετοχή σε ταξίδια στο εξωτερικό ως επίσης και σε διαγωνισμούς

 • Ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων μέσω καθημερινής εκπαίδευσης

 • Χειροπιαστές προοπτικές ανέλιξης βασισμένες σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

 • Ενθουσιώδες και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών, θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τους υποψηφίους που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

Νοείται ότι κατά την συγκεκριμένη διαδικασία θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Οι αιτήσεις για την θέση γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν υποβολής βιογραφικού στο email  :

DPS@Κirby-Cyprus.eu

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA