AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Αντωνάκης Σωτηρίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Το Δικηγορικό Γραφείο Αντωνάκης Σωτηρίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ με έδρα την Λάρνακα, ζητεί να προσλάβει γραμματέα στο τμήμα υποδοχής.

Ώρες απασχόλησης: 8:00-13:00 και 15:00-18:00.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή άλλης αντίστοιχης σχολής γραμματειακών σπουδών.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση προγραμμάτων Microsoft office, outlook κ.α.
  • Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων και αλληλογραφίας (email, επιστολές κλπ).
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης του λογισμικού ΖΥΓΟΣ ή άλλου λογισμικού διαχείρισης δικαστηριακών υποθέσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Σύνταξη, δακτυλογράφηση εγγράφων, εντύπων, συμβολαίων, Δικογράφων
  • Καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες.
  • Ικανότητα στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών και προθεσμιών, καθώς και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
  • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@soteriou.law με τίτλο: “anergosjobs.com”