AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Πελενδρίου: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Πελενδρίου: Θέση Εργασίας – Λεμεσός

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΟΥ 

Η Σχολική Εφορεία Πελενδρίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση θέσης σχολικής βοηθού στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο Πελενδρίου.

Απαιτούμενα Προσόντα:
1. Απολυτήριο Λυκείου, Τεχνικής Σχολής ή Ιδιωτικού Σχολείου εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης.
2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.
3. Ηλικία – άνω των 18 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Σχολική Εφορεία Πελενδρίου (25552503) από τη Δευτέρα 20/02/2023 για εξασφάλιση της σχετικής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 03/03/2023.
ως εξής:
• στη Σχολική Εφορεία Πελενδρίου (Γραφεία Κοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου)
ή
• ηλεκτρονικά στο email του Κοινοτικού Συμβουλίου Πελενδρίου info@pelendri.org

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA