AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Έγκωμης: Θέση εργασίας

Σχολική Εφορεία Έγκωμης: Θέση εργασίας – Λευκωσία

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΓΚΩΜΗΣ ενδιαφέρεται να προσλάβει 1 Βοηθό Σχολικό Νηπιαγωγείου για το Νηπιαγωγείο Έγκωμης Α΄.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση εργασίας
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής  γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
  • 13ος Μισθός
  • ταμείο προνοίας/κοινωνική ασφάλιση
  • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και η ώρα 12:00 μ.μ.

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22350120 γραφεία Σχολικής Εφορείας Έγκωμης (Σπυρίδωνος Νομπέλη 3, 2402 Έγκωμη).

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA