AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γενικός Διευθυντής

ΜΕΦΑΛ Δημόσια Λτδ: Ζητείται Γενικός Διευθυντής – Λάρνακα

Η ΜΕΦΑΛ Δημόσια Λτδ είναι αποθήκη φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων η οποία συστάθηκε το 1998, εδρεύει στη Λάρνακα και δραστηριοποιείται στις επαρχίες Λάρνακας, Λευκωσίας, Αμμοχώστου και Λεμεσού.

Η Εταιρεία δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή.

Καθήκοντα & ευθύνες

 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό της στρατηγικής και στον καθορισμό στόχων για ανάπτυξη
 • Καθορίζει πολιτικές και διαδικασίες
 • Διερεύνηση των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά, παρακολούθηση των επιχειρηματικών εξελίξεων και εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης νέων εμπορικών συμφωνιών
 • Παρακολούθηση των απολογιστικών στοιχείων πωλήσεων και των ενδεχόμενων αποκλίσεων και λήψη απαιτούμενων διορθωτικών μέτρων
 • Συμμετοχή σε επιτροπές της Εταιρείας που άπτονται των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του
 • Αξιολογεί και βελτιώνει τις επιχειρηματικές λειτουργίες και τις οικονομικές επιδόσεις
 • Επιβλέπει τις καθημερινές λειτουργίες
 • Εξασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι εργάζονται παραγωγικά και εξελίσσονται επαγγελματικά
 • Επιτηρεί την πρόσληψη και την κατάρτιση νέων υπαλλήλων
 • Διευθύνει τη διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων
 • Εκπονεί τακτικές εκθέσεις για την ανώτερη διοίκηση
 • Οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες κριθούν απαραίτητες από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της Εταιρείας

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακού επιπέδου
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία ως γενικός διευθυντής ή σε παρόμοιο εκτελεστικό ρόλο
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και στην κατάρτιση προϋπολογισμού
 • Γνώση των επιχειρηματικών διαδικασιών και λειτουργιών (οικονομικά, τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, προμήθειες, λειτουργίες, κ.λπ.)
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ηγεσία & επικοινωνία, στρατηγική σκέψη, εμπορική αντίληψη
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, αποτελεσματικότητα και διοίκηση με πρακτικό και παραδειγματικό τρόπο
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)

Απολαβές & ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, περιλαμβανομένου Ταμείου Προνοίας.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι τις 03/03/2023

δηλώνοντας το όνομα της θέσης, προς:

E-mail: info@libratum.com.cy με τίτλο: “anergosjobs.com” / Fax: 24366101

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA