AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός

Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd: Ζητείται Διοικητικός Λειτουργός – Λευκωσία

Η Trust International Insurance Company (Cyprus) Ltd στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, ζητεί να προσλάβει να Διοικητικό Λειτουργό για τα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Αποτελεί ένα σύγχρονο και δυναμικό Οργανισμό που ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Δυο φορές πιστοποιημένη ως Platinum Employer από το Διεθνή Οργανισμό Investors In People (2017 & 2020) και βραβευμένη ως Platinum Employer of the Year η Trust, κατακτά καθίσταται ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες παγκοσμίως. Η μοναδική εταιρεία που λαμβάνει τέτοια διάκριση στη Κύπρο.

Η συνεχής διατήρηση των κριτηρίων διάκρισης, μεταφράζεται σε ευκαιρίες καριέρας για όσους επιδιώκουν γρήγορη ανέλιξη και είναι willing to go the extra mile.

Καθήκοντα

 • Ετοιμασία εκθέσεων/παρουσιάσεων/επιστολών
 • Διαχείριση Επικοινωνίας
 • Εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών
 • Υποστήριξη σε θέματα διαδικασιών και εξυπηρέτησης πελατών
 • Διαχείριση γραφείου
 • Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Προσόντα

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον Κλάδο Λογιστικής/ Οικονομικών ή άλλου συναφή κλάδου
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στον Κλάδο Μηχανολογίας ή άλλου συναφή κλάδου
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Άριστη γνώση προγραμμάτων Ηλεκτρονικών
 • Υπολογιστών Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Δεξιότητα Επικοινωνίας και διαχείρισης πελατών
 • Εμπειρία στον Ασφαλιστικό Κλάδο θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Παρακαλώ στείλτε το Βιογραφικό σας σημείωμα στο email careers@trustcyprusinsurance.com με τίτλο: “anergosjobs.com” ή στο φαξ 22050290.

Σημειώστε την θέση για την οποία υποβάλετε την αίτηση σας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA