AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Εξυπηρέτησης Μουσείου

Woolworth (CyprusProperties Plc: Ζητείται Λειτουργός Εξυπηρέτησης Μουσείου – Παρατηρητηρίου

Η Woolworth (CyprusProperties Plc, μέλος του Ομίλου CTC, δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη Λειτουργού Εξυπηρέτησης μερικής απασχόλησης στο Μουσείο – Παρατηρητήριο που βρίσκεται στον Πύργο Σιακόλα στην παλιά Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Μουσείου – Παρατηρητηρίου
  • Εισπράξεις και διαχείριση του συστήματος
  • Διασφάλιση της καθαριότητας και γενικής εμφάνισης του χώρου

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης
  • Καλή γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ενδιαφέρον για τον πολιτισμό
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα
  • Πολύ καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας  www.ctcgroup.com/careers   μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2023. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA