AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Λατσιών: Ζητείται Τροχονόμος

Δήμος Λατσιών: Ζητείται Τροχονόμος – Λευκωσία

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για πλήρωση της θέσης του Τροχονόμου στον Δήμο Λατσιών. Η θέση είναι πρώτου Διορισμού.

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ: (Θέση Πρώτου Διορισμού) (Παρέχεται δωρεάν στολή σύμφωνα με τους σχετικούς Δημοτικούς Κανονισμούς).

1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

Α2: €15109,15201,15293,15385,15496,15681,16060,16439,16818,17197,17576,17967,18544.
A5: €16196,16826,17455,18168,19139,20110,21081,22052,23023,23994,24965,25936,26907.
Α7(II): €22648,23780,24912,26044,27176,28308,29440,30572,31704,32836,33968,35100,36232.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα κεντρικά γραφεία του Δήμου, Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη 57,2220, Λατσιά έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη αποστολή, όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου 2023, Τετάρτη και ώρα 14:00 σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται οι λέξεις «Αίτηση για τη θέση Τροχονόμου Δήμου Λατσιών». Οι Αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, θα πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα, ημερομηνίας το αργότερο μέχρι την 1η Μαρτίου 2023.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA